до съдържанието!

2022-11-29 Вие сте тук : Заглавна страница Новини Архив

Slavoglotta Sprogformidling

— fordi livet ikke er lutter pølse

Nyt

2008-02-12
???????????, ?? ??? ??????

[Bild]

???? ?????? ? ?? 9. ???????? ????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??????????? ????. ???? ???? ?????????????? ??????????? EuropeAid ??????? ??????? ?? ???????????? ??????????? ? ?? ?????. ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????????.

2008-01-19
????????? ???? ? ?????? ??????? ???????

[ Langsøskolen, 2. klasse, skolefesten ]

????????? ???? ? ?????? ??????? ??????? ???? 2008 ?. ?? ?? ????? ??????? ?? ????????? ???? ? ??????? ????????????? ? ??????? ???? ?????????. ?? ????? ???????? ?? ?????????? ?? 7. ???? ? ????????? ???????.

2007-10-03
??? ????? ??? ??????????

[ Skolegade 2A, Silkeborg ]

?? 1 ???????? ?????????? ?????? ?? ?? ??–???? Skolegade 2 ?? Skolegade 2A.


?????

Снимка: Портрет на Ерик Тау–Кнудсен

Български език в датско основно училище

През 2008 г. ще се водят занятия по български език в училище Лангсьосколен в датския град Силкеборг. Аз приех задачата да преподавам на 7. клас в основното училище.

През пролетта 2008 г. седмото отделение на основното училище Лангсьосколен ще се учи български език.

[ Langsøskolen, 2. klasse, skolefesten ]Вече от 2006 г. се сътрудничествува с едно софийско училище за да има размяна на ученици, и тази година учениците ще се видят за пръв път в живо през април месец, когато българските ученици ще гостуват датските си колеги. Тъй като аз съм член на управата на училище Лангсьосколен, понеже дъщеря ми е ученичка там, ме поканиха да проводя 20–часов курс по български език за датчаните. Това ще ми бъде пръв път да преподавам за такива млади хора, но все пак имам големи надежди на успех.

Ерик Тау–Кнудсен

Links

Langsøskolen?? ?????? | About this site | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share
Erik Thau-Knudsen, Skolegade 2A, 2. sal, DK-8600 Silkeborg, ?????, ???????: (+45) 8680 1882, ??????? ???????.: (+45) 4013 4133