За овој сајт

 1. Власништво и авторство
 2. Цел
 3. Целни групи
 4. Web standards
  1. Стандарди релевантни за клиентите
  2. Стандарди на серверот

Власништво и авторство

Власникот и авторот на сајтов сум јас, Ерик Тау-Кнудсен. Можете да ми се контактирате користејќи ја контактната страница.

Цел

Целта на www.thau-knudsen.dk е да ги подржува моите лични интереси, а претежно:

 1. новини за мојот живот (полесно од пишување вообичаени писма);
 2. мислења за разни работи;
 3. раширување на знање и искуства во посебни области, на пример како поделено знање или софтвер како музика;
 4. да работи за мојата кариера за да ми обезбеди една постојана работа;
 5. да експериментира со нови технологии.

Има исто поприватни ареи, во кои им се поделуваат фајлови со многу ограничен целна група. Вкупниот број на страници е повисок од 600.

Целни групи

Повеќето страници се написани имајќи предвид специфички љуѓе. Например, кога што пишувам страници на македонски, мислам на Сашо и Софија во Скопје, на Нина и Роланд во Софија, и на Бојана во Австралија. Поради нив постојат документи на македонски. Ми помага, ако му пишувам на читател, кој го познавам лично, па и го зголемува квалитетот на текстовите со повеќе посети во статистиката на сајтот како резултат. Со други зборови, им пишувам на своите пријатели, родбини, колеги и други познајници, иако многу други ги читаат текстовите. 

WWW стандарди

Сајтов има за цел да ги користи највисоките стандарди за пишувањето на WWW. Во практика, највисоките стандарди не се секогаш возможни, ниту кога кодирам со рака. Например, речиси никакви браузери не се ги  применили амадманите од  CSS 3.0 за  Cascading Style Sheets технологијата.

Стандарди релевантни за клиентите

Стандарди на серверот

 1. PhP 4
 2. SSI / CGI