2014-01-22

Ерик Тау–Кнудсен

Автобиография на Ерик Тау–Кнудсен (резюме)

Основни данни

Професионален опит

Други опити и обвръзки

Образование

Повишаване на кваливикация

Следване — изследване — експедиции в чужбина

Познаване на езици

Течно (четене, говорене, писане, превеждане): Датски (роден), български, македонски, руски, англиски, немски, сърбохърватски

Средно (четене, донякъде говорене): словенски, френски, шведски, португалски, албански

Работно познаване (четене): холандски, италиянски, кастилиянски, норвежки, новогръцки, турски, арумънски, румънски, полски, фароерски, якутски, монголски и др.

Информационна технология (избран софтуер)

Информационна технология — интернет (използуеми технологии)

HTML, XHTML, JavaScript, CSS, XML, XSL, PhP, SSI, SVG, MySQL

Контакт и документация

Erik Thau-Knudsen
Skolegade 2A, 2. sal
DK-8600 Silkeborg
Дания

Обикновен тел.: (+45) 8680 1882
Мобилен тел.: (+45) 4013 4133 (приема SMS, MMS и 3G обаждания)
E-mail: erik@thau-knudsen.dk
Контактна страница

Документация — преглед [23.9 килобайтk]