до съдържанието!

2007-10-03 Вие сте тук : Заглавна страница Архив

Slavoglotta Sprogformidling

— fordi livet ikke er lutter pølse

Nyt

2008-02-12
???????????, ?? ??? ??????

[Bild]

???? ?????? ? ?? 9. ???????? ????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??????????? ????. ???? ???? ?????????????? ??????????? EuropeAid ??????? ??????? ?? ???????????? ??????????? ? ?? ?????. ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????????.

2008-01-19
????????? ???? ? ?????? ??????? ???????

[ Langsøskolen, 2. klasse, skolefesten ]

????????? ???? ? ?????? ??????? ??????? ???? 2008 ?. ?? ?? ????? ??????? ?? ????????? ???? ? ??????? ????????????? ? ??????? ???? ?????????. ?? ????? ???????? ?? ?????????? ?? 7. ???? ? ????????? ???????.

2007-10-03
??? ????? ??? ??????????

[ Skolegade 2A, Silkeborg ]

?? 1 ???????? ?????????? ?????? ?? ?? ??–???? Skolegade 2 ?? Skolegade 2A.


?????

Снимка: Портрет на Ерик Тау–Кнудсен

Нов адрес без преселване

От 1 октомври променихме адреса си от по–рано Skolegade 2 до Skolegade 2A.

По повод строителство на земището, на което се намира нашата къща, общината ни уведоми за промяна на адреса на сградата, в която живея със семейството си. От 1 октомври 2007 г. вече се нарича Skolegade 2A (Сколагаде 2А). Вече работят датски работници с една група румънски колеги с подриването на старите къщи, които съседничат с нашата.

[ Skolegade 2A ]

Макар че на децата ми ще изчезнат игрище, аз не се кая. Тъй като миналите 3 години дворището зад нашата жилищна сграда беше изоставено от бившите собственици, градинката и сградите постепенно се разваляваха и ставаше все по–опасно в случай на пожар. Но на нас и моите познати предстои задачите с обновление на визитни картички, печати, хартия на писмата, картотеки, електронни бази данни с адреса ми и т.н. 

Ерик Тау–Кнудсен?? ?????? | About this site | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share
Erik Thau-Knudsen, Skolegade 2A, 2. sal, DK-8600 Silkeborg, ?????, ???????: (+45) 8680 1882, ??????? ???????.: (+45) 4013 4133