2022-06-29 Ти си овде: Насловна Архив

Lost in translation?

[ Slavoglotta ] Sprogformidling

2007-10-26
???? ?????? ??? ???????????

[ Skolegade 2A, Silkeborg ]

?? 1 ???????? 2007 ?????? ?????? ???? ? ?? ?????? ???? ?? ?????. ??? ????????? ?? ?? ??????????? ?????????? ??????? ?? ????????.

2007-09-20
About this site ?? ??????????

?????? ???????? ?? ??????????, ?? ???? ????, ?? ????????? ?????? ???? ????????????, ???????????, ????? ? ??????? ?????.

2007-09-14
??? ??????? ?? ???????? ???????????

?? ?????? ?????? ?????? ?? ???????????? ???? ???????? ?????????? ? ????????? ???????. ?? 20 ????????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ??????????.

2007-06-19
???? ??? ?? ???????? ??????????

25. ???? ???????? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ?????????? ?? ???? ??????????? ?? ?????? ?? ?????.

2007-05-15
?? ?????????? ??????????

Емилијан
Дивјаковски

???????? ?? ?? ?????????? ??????? ????? ?? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????????.  ???????? ?? ????? ?? ????????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????????. ???? ?? ????? ?? ?????, ??? ? ??? ????????? ? ?????? ???? ?? ?????? ?? ????????? ?? UNESCO

2006-06-14 ???????? ?? ????????

???????? ?? ????? ?? ????????. ???? ???????? ?????? ??????? ???? ?? ?????????, ??????.

Архив за новини

2007-10-26
Од 1 октомври 2007 година ставив едно А по својот број на домот. Тоа веројатно ми ја претставува најлесната промена на адресата.
14K
2007-09-20
Новата страница на македонски, За овој сајт, ги појаснува работи како власништвото, авторството, целта и целните групи.
23K
2007-09-14
Го свршив првиот настап со македонскиот поет Емилијан Дивјакоски и ансамблот Чалгија. Во 20 септември ќе настапиме уште веднаш во Копенхаген.
25K
2007-06-19
25. јуни годинава ќе спроведам еднодневен курс на македонски за еден претставник на Данска во Виена.
12K
2007-05-15

Започнав да ја преведувам песната Слики на младиот македонски писател Емилијан Дивјакоски.  Задачата ја добив од тукашниот музичар Бјонко Стосиќ од Копенхаген. Како се гледа од името, тој е сам македонец и собира пари за проект со одобрение на UNESCO. 

15K
2006-06-14
Годинава ќе одиме во Бугарија. Така изгледат нашите планови тука во Силкеборг, Данска.
12K
2006-03-19
Најсетне направив контактни страници на македонски. Од чист патриотизам ги напишав со PhP
20K
2005-12-23
— 2005!
8.4K
2005-09-21
Henning with grand-son Balder in July 2004
Татко ми Хенинг Фриис-Кнудсен почина пред шест дена, 15 септември 2005 год.
18K
2004-10-26
Ќе бидам пак во својата мила Македонија од 4 до 9 ноември годинава. Тие денови ќе работам како посматрач на референдумот во Македонија.
14K


| ?? ???? ???? | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share