до съдържанието!

2007-02-03 Вие сте тук : Заглавна страница Новини Архив

Slavoglotta Sprogformidling

— fordi livet ikke er lutter pølse

Nyt

2008-02-12
???????????, ?? ??? ??????

[Bild]

???? ?????? ? ?? 9. ???????? ????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??????????? ????. ???? ???? ?????????????? ??????????? EuropeAid ??????? ??????? ?? ???????????? ??????????? ? ?? ?????. ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????????.

2008-01-19
????????? ???? ? ?????? ??????? ???????

[ Langsøskolen, 2. klasse, skolefesten ]

????????? ???? ? ?????? ??????? ??????? ???? 2008 ?. ?? ?? ????? ??????? ?? ????????? ???? ? ??????? ????????????? ? ??????? ???? ?????????. ?? ????? ???????? ?? ?????????? ?? 7. ???? ? ????????? ???????.

2007-10-03
??? ????? ??? ??????????

[ Skolegade 2A, Silkeborg ]

?? 1 ???????? ?????????? ?????? ?? ?? ??–???? Skolegade 2 ?? Skolegade 2A.


?????

[ Erik Thau-Knudsen ]

Старо предприятие — ново название

През последните месеци отварях новото си предприятие Slavoglotta Sprogformidlingen. Уеб сайта му беше готово на 25 януари 2007 г., обаче само в датска локализация.

Макар че кариерата ми като преводач минава почти непрекъснато от 1985 г., не съм бил винаги юридическо лице. Първата регистрация стана на 23 януари 1990 г., а затворих за последен път на 31 март 2001 г. Вече на 7 декември миналата година пак регистрира.

Под названието Славоглота ще продължа бившото си предприятие, като че ще се занимавам с превеждане, верификация и преподаване на своите мили славянски езици.

Ерик Тау–Кнудсен

2007-02-03?? ?????? | About this site | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share
Erik Thau-Knudsen, Skolegade 2A, 2. sal, DK-8600 Silkeborg, ?????, ???????: (+45) 8680 1882, ??????? ???????.: (+45) 4013 4133