2004-10-26 Ти си овде: Насловна Архив


Lost in translation?

[ Slavoglotta ] Sprogformidling

2007-10-26
Нова адреса без преселување

Од 1 октомври 2007 година ставив едно А по својот број на домот. Тоа веројатно ми ја претставува најлесната промена на адресата.

2007-09-20
About this site на македонски

Новата страница на македонски, За овој сајт, ги појаснува работи како власништвото, авторството, целта и целните групи.

2007-09-14
Два настапа со Емилијан Дивјаковски

Го свршив првиот настап со македонскиот поет Емилијан Дивјакоски и ансамблот Чалгија. Во 20 септември ќе настапиме уште веднаш во Копенхаген.

2007-06-19
Еден ден ќе предавам македонски

25. јуни годинава ќе спроведам еднодневен курс на македонски за еден претставник на Данска во Виена.

Повраток во Македонија

Ќе бидам пак во својата мила Македонија од 4 до 9 ноември годинава. Тие денови ќе работам како посматрач на референдумот во Македонија. Иако се гласува само за еден ден (7 ноември), ми треба уште некое време да се спремам и да се запознам со својот ареал на посматрање. Ако процедурата е како вообичаено за такви работа, јас ќе проведам ден-два во Скопје, па потоа ќе ме препратат во некоја местност, која уште не знам.

Ќе го претставам Одделот за демократични институции и човешки права (еден дел на Организацијата за безбедност и соработка во Европа). Моите трошкови ће ги покрие данското Министерство за односи со странство.

Немам одено во Македонија веќе 8 години. Последниот пат беше - мислам - 1996 година, когашто бев на пат за Тирана.

Линкови: OSCE |   ODIHR | | ?? ???? ???? | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share