2007-06-19 Ти си овде: Насловна Новини Архив


Lost in translation?

[ Slavoglotta ] Sprogformidling

2007-10-26
Нова адреса без преселување

Од 1 октомври 2007 година ставив едно А по својот број на домот. Тоа веројатно ми ја претставува најлесната промена на адресата.

2007-09-20
About this site на македонски

Новата страница на македонски, За овој сајт, ги појаснува работи како власништвото, авторството, целта и целните групи.

2007-09-14
Два настапа со Емилијан Дивјаковски

Го свршив првиот настап со македонскиот поет Емилијан Дивјакоски и ансамблот Чалгија. Во 20 септември ќе настапиме уште веднаш во Копенхаген.

2007-06-19
Еден ден ќе предавам македонски

25. јуни годинава ќе спроведам еднодневен курс на македонски за еден претставник на Данска во Виена.

Еден ден ќе предавам македонски

25. јуни годинава ќе спроведам еднодневен курс на македонски за еден претставник на Данска во Виена.

Како своите колеги (моите бивши ученици) на Данското Министерството за односи со странство, и мојот нов ученик нема време да се занимава сериозно со предметот. Неговото министерство обично им доделува на дипломатите 25-50 часа учење јазик пред тие да бидат сместени во странство, но во овој случај ученикот не сака. Затоа еден ден ќе го малтретирам со јазик, култура и историја. Ќе биде многу занимливо.

Ерик Тау–Кнудсен| ?? ???? ???? | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share