2022-05-27 Ти си овде: Насловна Новини Архив


Lost in translation?

Slavoglotta Sprogformidling

I will not yell in class.
I will not throw things. 
I will not teach other kids.
I am the teacher

News

iPhone

2009-06-24 | 8:51 am
Faster iPhone after upgrade to OS 3.0

The desktop, page 1 of my iPhone after updating to OS 3.0. Photo: Erik Thau-Knudsen, 2009-06-24
Among the many improvements that Apple offered its iPhone users in iPhone OS 3.0 was a speed boost in many applications. Fellow iPhone users are recommended to upgrade immediately.

iPhone how-to

2009-05-26 | 6:27 pm
Attach images from WWW to contacts in iPhone

iPhone desktop
The Contacts list is the key to the 3rd Generation (3G) production line of iPhone. Here’s a few tricks on how to add a portrait photo to a contact, using the built-in Safari web browser.


Civil status

Feb 15, 09 | 11:14 pm
No more Senhor Thau-Knudsen!

The Portuguese Ministry of Justics
Three weeks ago I got an official notification that I was divorced in Portugal.


News archive

These news are written for an international au­di­ence. If you live in Denmark, please consult my news pages in Danish, as they are more updated with urgent news.

Внатрешно

Контактни страници сега на македонски

Најсетне направив контактни страници на македонски. Од чист патриотизам ги напишав со PhP.

Не изгледа како голема работа да се направат контактни страници на моите јазици (дански, англиски, германски, руски, бугарски, македонски, Вуковица и словенечки), секако е голем предизвик од техничката страна. Една работа е кодирањето; ако не се кодираат во ISO-8859-1 в еден од хексадецималните Unicodeваријанти, мојот мобилен телефон Sony Ericsson K 750i не може да ги чита.

Друго е новa (за мене) скриптна технологија за да обработи е-мејлови испратени како веб мејл, т.е. преку  страницата http://www.thau-knudsen.dk/mk/mailform.html. Веќе одамна (август 2003 год.) се одлучив да користам сервер со PhP подршка. Причините беа неколку — анти-мајкрософтови беа едни — PhP речиси насекаде е инсталиран на Апаш сервер, и тоа значи UNIX и неговите клонови (Мекитош ОС X, Линукс) како оперативни системи. За Windows има емулатори, а на Макинтошите не им треба — тие се продаваат со Апаш сервер софтвер во оперативниот систем OS X. Тоа значи дека можам дома на пишувам веб страници знаејќи дека мојот Quicksilver G4 со OS X (state-of-the-art!) комуницира со компјутер од исто семејство. Се трудев многу со PhP скриптовите, оти јас сум почетник, и има специални тешкотија ако не си англојазичен. Но го сакам овој програмски јазик, исто поради неговото данско потекло. Основополагателот е Расмус Лердорф од данското малцинство на Гренланд кој како програмист  во почетокот на 1990-ите години желуваше еден прост јазик за да произведува HTML кодови. Лердорф му го кладе називот PHP/FI  — Personal Home Page and Forms Interpreter. Одвај вво 1997 г. се промешаа двајца израелски студенти, зеев Сураски и Енди Гутманс од Технион (Israel Institute of Technology) и го доразвиваа PhP со Лердорф до подоцните етапи на јазикот (PhP 3). Сега скратеницата PhP се истолкува како Hypertext Preprocessor. 

Ерик Тау-Кнудсен

2006-03-19| ?? ???? ???? | ???????? ????? | ??????? | Bookmark and Share