Rammeelement: head top left Rammeelement Rammeelement
Rammeelement

Erik Thau-Knudsens virtuelle slægtsbog

Rammeelement: head mid right
Rammeelement: Header bottom left Rammeelement: header bottom center Rammeelement: header bottom right

Navigation 1952 : Birthe Thaus konfirmation

Naviger i min slægt ved hjælp af nedenstående billede. Klik på ansigterne for link.

Konfirmationsbillede 1952 Magda Thau (1907-1982) Uffe Thau (1911-2003) Ulla Thau (1941-) Christiane Marie Thau, 1881-1976 Jens Martinsen Thau, 1877-1961 Karen Kirstine Thau, 1868-1964 Olaf Jarl Beiter Thau, 1914-1993 Aase Beiter Thau Eriksen, 1914-1999 Mogens Thau, 1914-198x Ester Lybek, 1921- Birthe Thau, 1937- Sigurd Eriksen, Aases gemal Birgitte Thau Birthe Ove, Lulls gemal "Moster" Anna Lull Leif, overlæge Ninna Doris Fredleif Max Lybek Sørensen (ukendt) Fredleifs søn Finn Ann Birgitte Borg, landsretsdommer Bodil Thau Gerda, gift med Fredleif Mitzi, gift med Borg Chris

Familierne Kuld og Thau samlet Birthe Thaus konfirmation i 1952. Sted: Birthes barndomshjem, Blidah Park 40, 1. t.v., 2900 Hellerup.

Nederste række: Karen Thau, Jens Martinsen Thau, Magda Olidia Kuld Thau (f. Schandorff), Birthe Thau, Uffe Beiter Thau, Ulla Thau, Christiane Marie Thau (f. Beiter), 'tante Doris' (søster til moster Anna og til Ester Lybeks far, og mor til Fredleif, Borg, Ninna, Anne-Birgitte).
Mellemste række: Chris (apoteker, gift med Ninna), Birthe, Ove (Lulls mand), Edith Lull Leth-Espensen, overlæge Leif, moster Anna, Ninna, Ester Lybek Sørensen (f. Kuld Jensen, g.m. Max Lybek Sørensen, g. m.  Uffe Beiter Thau i 1983), Sigurd Eriksen (gift med Aase Thau Eriksen, f. Thau), 'tante Gitte' (Birgitte Thau, f. Hansen, gift med Mogens Thau), Fredleif, Max Lybeck Sørensen (g. m. Ester Lybeck Sørensen), [ukendt kvinde]
øverste række: Fredleifs søn Finn (cand. mag. i fransk, død 1982-03-03), Ann Birgitte, landsretsdommer Borg (Esters fætter, g.m. Mitzi, bror til Fredleif), Aase Thau Eriksen, Olaf Jarl Thau, fru Bodil Thau (f. Larsen, g.m. Olaf Jarl Thau), Gerda (g.m. Fredleif), Mogens Thau (g.m. 'tante Gitte'), Mitzi (g.m. Borg).

Fotoet venligst udlånt i december 2001 fra Ulla Thau. Stempler og påskrift på bagsiden:


Denne side blev oprettet 9. september 2003
Ajourført mandag 26. april 2004 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Lavet på en Mac