Navn Martin Hansen Thau
Født som Martin Hansen Thau
Køn M
FØDT 28. juli 1887 i Aabenraa i Nordslesvig, daværende Tyske Kejserrige.
Død 8. maj 1979 i Silkeborg, Danmark.
Begravet Silkeborg Kirkegård, Vestergade, 8600 Silkeborg
Uddannelse Dimitteret som skolelærer fra Ribe Seminarium i 1908
Seneste beskæftigelse Viceskoleinspektør ved Østre Skole, Silkeborg, Danmark, fra 1933. Fra 1947 og frem til pensionering 1955 skoleinspektør sammesteds, i alt 43 år på skolen. Endvidere lærer i bogføring gennem 35 år Silkeborg Handelsskole.
Ægtefælle / kæreste Kirstine Jensen (K), f. 24. februar 1887 i Silkeborg. Død 15-12-1966 i Silkeborg. Lærerinde ved Østre Skole, Silkeborg.
    Viet 10-10-1914 i Silkeborg.
Børn
 1. Inger Thau (K), født 29. 7. 1915 i Silkeborg.
 2. Asger Thau (M), født 4. 3. 1917 i Silkeborg.
 3. Grethe Thau, Fotografuddannet. Født 8. december 1924 i Silkeborg, Danmark.
Fader Martin Hansen Thau, f. 3-10-1837 i Hjerting (syd for Vejen), Slesvig/Danmark. Død: 6. august 1916 i Ribe. Gårdejer i Rurup, lærer.
Moder Hansine Petrea Thau, f. 3. maj 1846 som Hansine Petrea Gaarde i Refslund, nær Rurup, Slesvig/Danmark. Død: 9. april 1899 i Kolding.
Søskende
 1. Karen Kristine Thau (K), f. 22.2.1868 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Boede i 1948 i Ribe. Død 1964 i Ribe, Danmark.
 2. Peter Hansen Thau (M), f. 19. 3. 1870 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død 1881 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland.
 3. Margrethe Thau (K), f. 8.1.1872 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død 20. 1. 1881 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland.
 4. Kirstine Martine Thau (K), f. 4. 5. 1874 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død 15. 4. 1942 i Silkeborg, Danmark.
 5. Hans Martinsen Thau, f. 15. 6. 1876 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død 22. 8. 1877 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland.
 6. Jens Martinsen Thau (M), 13. juli 1877 i Rurup (syd for Toftlund) i Nordslesvig, daværende Tyskland. Skoleinspektør. D. i Aarhus 1961, måske på alderdomshjem.
 7. Hans Martinsen Thau (M), født 5. 3. 1880 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død vistnok af tuberkulose 6. 7. 1907 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Cand. jur.
 8. Peter Gregers Thau (M), født 6. 7. 1882  i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Uddannet bogbinder. Vagtmester i Horsens Statsfængsel. Bedstefar til Carsten Kipper Thau.
 9. Margrethe Frederikke Thau-Jensen, (K) født som Thau d. 18. 1. 1884 i Aabenraa, daværende Tyskland. Død ca. 1970 Ribe, Danmark. Skolelærerinde.
Bopæle

Senest:

Aahavevej 53
8600 Silkeborg
Hvad andre siger om Martin Hansen Thau (1887-1979)

(...) Det har lige fra drengeaarene været Thaus mening at ville være lærer. Det vil man iøvrigt i den familie, hvor ikke mindre end fire af søskendeflokken har valgt lærergerningen. I 1905 blev han optaget paa Ribe seminarium, hvorfra han tog eksamen i 1908, og nogle maaneder efter fik han sin første stilling som vinterlærer i Bramminge. Efter et aars tid i Esbjerg kom han i 1909 til Silkeborg kommunale skolevæsen som aarsvikar for sin søster, lærerinde frk. Kirstine Thau, og da aarsvikariatet var udløbet, gik turen til Hjørring, men i 1911 vendte Thau tilbage til Silkeborg. Denne gang for at blive. Den 1. juni dette aar fik han ansættelse som timelærer. Det var medens skoleinspektør F. Larsen stod i spidsen for kommunens skolevæsen.

I 43 aar har skoleinspektør Thau gjort et samvittighedsfuldt og dygtigt arbejde paa Østre Skole; og han har fulgt skolens udvikling fra den kun havde 4-500 børn til den havde ca. 900. Da dr. phil. Espen Petersen i 1933 blev leder af den nyoprettede Vestre Skole, blev Thau hans efterfølger som viceskoleinspektør paa Østre Skole, en stilling han beklædte til 1947, hvor han udnævntes til skoleinspektør, da den daværende skoleinspektør Anton Jensen blev Silkeborgs første skoledirektør.

Baade som lærer og som inspektør har Thau udmærket sig ved en dyb og ægte kærlighed til børnene og en forstaaelse af at det gjaldt om at faa ogsaa de svagt begavede elever med. Længe før tanken om den frie mellemskole blev ført ud i livet, havde Thau og Esben Petersen her i Silkeborg gennemført en undervisning, der tog sigte paa at hjælpe de svagt begavede, saa de fik saa meget som muligt ud af deres skolegang. Hans tankegang har altid været den, at det ikke først og fremmest gælder om, at børnene opnaar en eller anden eksamen, men at de bliver dygtige samfundsborgere. Og det viser sig ofte, siger han, at børn, der gaar ud at skolen uden eksamen, opnaar en smuk position i samfundet. Naar den frie mellemskole er kommet i miskredit mange steder, er det efter skoleinspektørens mening, fordi den ikke har haft tilstrækkeligt gode vilkaar.

Skoleinspektør Thau var elsket af sine elever, fordi han altid var ens over for alle, og fordi de mærkede, at han altid ville deres vel. De havde tillid til ham som lærer og menneske, og det samme havde forældrene. Hans kolleger anerkendte ogsaa hans rige menneskelige egenskaber og valgte ham bl. a. til poster som formand for Skolecentralen (den var han forøvrigt med til at oprette) og til bestyrelsen for Skolebiblioteksforeningen. Endvidere har Thau i mange aar været tillidsmand for Sprogforeningen.

I sin fritid har skoleinspektør Thau gjort et stort arbejde med skolehaverne, hvor han kom børnene ind paa livet paa en helt anden maade end i skolestuen. Han har endvidere i 35 aar undervist bogføring paa Handelsskolen.

Da han for to aar siden tog sin afsked og efterfulgtes af skoleinspektør Anker Nielsen, fik han for alvor tid til at dyrke sine interesser: Vesterlund, fiskeri og sin have.  Thaus have er altid i mønstergyldig orden - som alt andet han har med at gøre. (...)

Aften-Posten 23. juli 1957. Se hele artiklen.

Var udtaget til det danske gymnastiklandshold til olympiaden 1912 i Stockholm. Havde ikke råd til at deltage. Vandt sølvmedaljer.

Udtaler barnebarnet Carsten Friis Fischer i brev med registrant af 4. 12. 2001 tilErik Thau.

Min morfar havde et hårdt liv. Som barn måtte han ud og fiske til familien. (...)
Han blev først skoleinspektør i en sen alder. Anton Jensen stod i køen før ham, og han var A-medlem [Socialdemokratiet], mens min morfar var med i det Radikale Venstre. Derfor blev han kun viceskoleinspektør.

Barnebarnet Carsten Friis Fischer i samtale torsdag 8. august 2002 med Erik Thau.
Egne ord

- Der er saa mange, der spørger én, om man nu kan faa tiden til at gaa, naar man er blevet gammel. Den iler af sted. Jeg kendte en gammel lærerinde, der havde sin egen maade at sige det paa. Hun svarede altid: Ja, vel kan jeg faa tiden til at gaa, men kan De maaske faa den til at staa stille?
Ordene kommer fra forhenværende skoleinspektør ved Østre Skole, Martin H. Thau, Aahavevej 52, Silkeborg, der i morgen fylder 80 aar og trods den høje alder stadig er i fuld vigør.
- For mig har Grundtvigs digt: »Et jævnt og muntert, virksomt liv paa jord« betydet meget livet igennem. Jeg har altid taget livet, som det er kommet, og jeg mener, at enhver faar sin chance her i livet. Naar man bliver gammel, kan det ikke nytte, at man sætter sig hen paa en bænk uden at foretage sig noget. Jeg kan ikke lide udtrykket »at nyde sit otium«. Det værste, der kan  ske for et gammelt menneske, er at det ingen interesser har.

- Mine største interesser er min have og naturen med dens mange afspejlinger. Der ynder jeg at færdes, hvad enten det foregaar til fods eller paa cykel. Næsten hver dag cyklet jeg en tur paa 6-7 km, enten til mit sommerhus ved Thorsø eller et andet sted. Paa den maade kommer man meget bedre i kontakt med naturen, end hvis man kører i bil eller paa knallert. Saa faar man jo f. eks. slet ikke dyrene at se. De skræmmes hurtigt væk af motorens raslen.

Da jeg f. eks. cyklede til Viborg (!) i søndags, oplevede jeg, at Mikkel Ræv løb over vejen foran mig ude ved Aunsbjerg. Saadan noget ville aldrig være hændt mig, hvis jeg havde været paa knallert eller I bil. Og det er trods alt saadanne oplevelser, man husker.

Silkeborg Avis 27/7 1967. Se hele artiklen.
Kilder til denne side
 1. Aften-Posten 23. juli 1957: Skoleinspektør Thau fylder 70 [fødselsdagsartikel]
 2. Silkeborg Avis 27 / 7 1967: Kan De faa tiden til at staa stille? [fødselsdagsinterview]
 3. Midtjyllands Avis 27. 7. 1977: 90-årig »nyder ikke sit otium« - er stadig i fuld vigør [fødselsdagsartikel]
 4. Midtjyllands Avis 12. 5. 1979: Dødsfald [nekrolog]
 5. Organisationskomitén för olympiska spelen i Stockholm 1912: The Olympic Games of Stockholm 1912: Official Report, 1913, Stockholm, Wahlström & Widland, side 944.
 6. Wikipedia: Sommer-OL i 1912, 2010-04-08
Note Wikipedia nævner en Martin Hansen Thau som deltager i det danske landshold i gymnastik ved De olympiske sommerlege i Stockholm i 1912, officielt kaldet Den V Olympiades Lege. Holdet vandt sølv i gymnastik efter det svenske system. Kilde: Wikipedia (se ovenstående links).
Siden oprettet 6. december 2001
siden ændret substantielt 2013-09-23

Besøg sidste 24 timer:

Antal brugere on-line: