Navn Svend Estridsøn
Født som Svend Estridsøn
Køn M
Født ca. 1019, måske i England, hvor han tilbragte en stor del af sin barndom
Død 29. april 1074, Søderup, Sønderjylland
Jordfæstet Trefoldighedskirken, Roskilde
Uddannelse ukendt (Svend var dog en dannet og belæst mand for sin tid)
Seneste beskæftigelse Konge af Danmark 1047 - 1074
Ægtefælle / kæreste Gunhild (søskendebarn til Svend), skilt
Tidligere ægtefælle / kæreste Svend var flere gange gift, men synes ikke at have efterladt sig ægte sønner. Til gengæld havde han et stort antal uægte børn, hvoraf fem blev konger i rækkefølge efter faderens død.
Børn
 1. Erik Ejegod (M) konge i Danmark
 2. Knud den Hellige (ca. 1043-1086), (M) konge i Danmark Nyt! (tilføjet 2004-11-23)
 3. Harald Hen (M) konge i Danmark
 4. Oluf Hunger (M) konge i Danmark
 5. Niels (M) konge i Danmark
 6. Svend Korsfarer, vandt sig stort ry for sin modige kamp mod tyrkerne i 1. korstog
 7. Svend
 8. Magnus
 9.  

  Endvidere et stort antal frillebørn

Fader Ulf Jarl Thrugilsøn (ca. 980, † 25. december 1026), jarl, statholder i Danmark
Moder Estrid Svendsdatter (ca. 990-, † 09 Maj 1074)
Søskende
 1. Asbjørn Ulfsøn Sprackling, født omkr. 1022
 2. [andre]
Bopæle Han synes født 1015-20 og tilbragte sin Barndom i England; senere drog han til Sverige, hvor hans Moder ejede meget Gods. (...) Svend Estridsøn trådte i Magnus' Tjeneste som Jarl over Jylland (...); han maatte dog snart flygte for Magnus og drog til Sverige. Med Magnus' farbroder Harald sluttede Svend Estridsøn Forbund og angreb 1046 Danmark, fremgår det af Salmonsens Leksikon, bind 22, Spekulation-Søøre, København, 1927, side 670. Svend nåede under sine vikingetogter at opholde sig i Skåne, Halland, England (Hunber, York).
Hvad andre siger om Svend Estridsøn

Svend Estridsøns Karakter synes at have været præget af Snildhed og stor Evne til at vinde sine Omgivelser for sig samt til at lempe sig efter Tidens og Omstændighedernes Krav. (...) Om Svend Estridsøns Dødsaar har der hersket Uenighed blandt Forskerne.

Salmonsens Leksikon, bind 22, Spekulation-Søøre, København, 1927, side 671
Bemærkninger Om Estridssøns Dødsår har der hersket Uenighed blandt Forskerne, skriver Salmonsens Leksikon, som selv angiver Svends dødsår som 1076. I sin samtid kaldtes han Svend den Yngre, jfr. Adam af Bremen, desuden Svend II.
Kilder til denne side
 1. Slægten tilbage til Gorm den Gamle, som Heine Thau gav Erik Thau-Knudsen i august 2004.
 2. Salmonsens Leksikon, bind 22, Spekulation-Søøre, København, 1927, side 670-671
 3. Ane Greiersen: Svend II Estridsøn, http://ane.greiersen.dk/per00755.htm,set 2007-09-24
Siden oprettet 23. november 2004
Sidste rettelse af indholdet 2013-12-03