Navn Svend Tveskæg
Født som Svend Otto
Om navngivningen Svend er i dåben opkaldt efter den tyske kejser Otto I, som hans fader nærede stor agtelse for.
Køn M
Født ca. 960, måske i Danmark
Død 3. februar 1014, Gainsborough, England
Jordfæstet ukendt
Uddannelse ukendt
Seneste beskæftigelse Konge i Danmark, konge af England
Ægtefælle / kæreste Gunhild, dronning i Danmark , polsk Fyrstedatter (Svend forskød hende for at ægte Sigrid Storraade)
Senere ægtefælle / kæreste Sigrid Storraade, enke efter den svenske konge Erik Sejrssæl
Børn
 1. Estrid Svendsdatter (ca. 990-) (M) Nyt! (tilføjet 2004-11-24)
 2. Harald
 3. Knud
 4. Gyda, gift med Haakon Jarls søn Erik
Fader Harald Blåtand (ca. 940 - ca. 986), konge i Danmark Nyt!(tilføjet 2004-11-24)
Moder Tove, datter af Fyrst Mistivoj
Søskende
 1. Tyre, gift med
  1. Hertug Boleslav af Polen
  2. Olav Tryggvessøn
Bopæle Danmark, England
Hvad andre siger om Svend Tveskæg

Svend Tveskæg (eller rettere Tjugeskæg, ɔ: hvis Skæg er kløftet som en Tyv eller Fork), dansk Konge, død 1014. (...) Svend Tveskægs Hu stod fra hans Ungdom til at genoptage Vikingetogene mod Vest, og de idelig gentagne Englands-Tog blev hans Manddoms Storværk. (...) Svend Tveskæg kunne betragte sig som Englands Konge, da han 3. Februar 1014 døde i Gainsborough. Den sejrsæle Erobrer fik efterhaanden under kirkelig Paavirkning et uretfærdigt Eftermæle i Danmark og fremstilledes i den senere Tradition som grum Hedning i modsætning til sin kristne Fader. Dette er dog ganske misvisende. Svend Tveskæg var en udpræget Vikingenatur, men vides aldrig at være faldet fra Kristendommen, selv om han synes at have vist større religiøs Taalsomhed end Faderen, der gjorde Danerne kristne.

Salmonsens Leksikon, bind 22, Spekulation-Søøre, København, 1927, side 674

Kilder til denne side
 1. Slægten tilbage til Gorm den Gamle, som Heine Thau gav Erik Thau-Knudsen i august 2004.
 2. Salmonsens Leksikon, bind 10, Gradisca-Hasselgren, København, 1920, side 870-871
 3. Salmonsens Leksikon, bind 22, Spekulation-Søøre, København, 1927, side 674
Siden oprettet 24. november 2004

Besøg de sidste 24 timer:

Antal brugere on-line: