Karen Kirstine Christensdatter Gaarde, 1804-1872

Navn: Karen Kirstine Christensdatter Gaarde
Født som: Karen Kirstine Christensdatter
Køn: K
Født: 5.12.1804 i Viuf ved Kolding, Danmark.
Død: 22. 5. 1872 i Refslund, Branderup Sogn, Slesvig, daværende Tyskland.
Jordfæstet: (uvist hvor)

Uddannelse: ukendt
Seneste beskæftigelse: Gårdejerkone

Ægtefælle/kæreste: Peder Hansen Gaarde (M), f. 1. 1. 1812 på slægtsgården Refslund i Rurup, Branderup Sogn, nuværende Danmark. Død 12.1.1875 i Rurup, Branderup Sogn, Slesvig, daværende Tyskland. Gårdejer.
    Viet: 15.6. 1844 i Branderup, Slesvig.
Tidligere ægtefælle/kæreste: Peder Hansen Pauli af Refslund (M). I dette ægteskab bar Karen navnet Karen Pauli.

Børn:
Med Peder Hansen Pauli:

  1. Maren Pauli (K)
  2. Hans Pauli (M)
  3. Christian Pauli (M)
Med Peder Hansen Gaarde:
  1. Hansine Petrea Gaarde (der er i kilderne uenighed om fornavnet. En angiver det til Hansine Petrea, en anden omvendt rækkefølge Petrea Hansine), K, f. 3. maj 1846 på gården Refslund, nær Rurup, Slesvig/Danmark. Død 9. april 1899 i Kolding, Danmark.
  2. (måske andre)

  3.  
Fader: Christen Knudsen, født/døbt 2den søndag efter Hellig Tre Konger, 1765 i Ryde Sogn, Vinderup, Ringkøbing Amt. Død 23.10.1854 i Viuf ved Kolding, Danmark. Boelsmand, væver, landværnsmand.
Moder: Inger Frandsdatter, født 11.12.1775 i Aller Sogn, Haderslev Amt. Død 29.12.1856 i Viuf ved Kolding, Danmark.

Søskende:
(ukendt)
 

Bopæle

Opvokset i Viuf, Kolding. Efter 1844 gårdmandskone i Refslund, Branderup Sogn, Slesvig.

Hvad andre siger om Karen Kirstine Christensdatter
Hansine Petrea Thau f. Gaarde blev den 3. Maj 1846 født paa den østligste af de to Refslund-Gaarde, som ligger et Par Kilometer vest for Landsbyen Branderup (Stationsby i Sønderjylland).
    Hendes Moder Karen Kristensen fra Landsbyen Viuf ved Kolding, var to Gange gift. Først levede Karen Kristensen i Ægteskab med Gaardejer Peder Hansen Pauli af Refslund; i dette Ægteskab ver 3 Børn: Maren, Hans og Christian Pauli. Disse Børn var ukonfirmerede, da Peder Hansen Pauli døde, og hans Enke Karen Pauli f. Kristensen fik som Bestyrer af Gaarden Peder Hansen Gaarde fra Rurup.
    (Sammen med flere ugifte Søskende havde P. H. G. beboet og ejede den Gaard midt i Landsbyen Rurup þ Branderup Sogn, Haderslev Vesteramt þ som blev min Fødegaard [Kirstine Munck Rømer f. Thau]).
    Med Peder Hansen Gaarde indgik Karen Pauli senere i sit andet Ægteskab, og i dette Ægteskab fødtes min Moder, Hansine Petrea Gaarde.

Nedskrevet i en slægtsbog ca. 1930 af Kirstine Munck Rømer, født Thau. Barnebarn af Karen Kristine.
Afskrevet i Odder 2001 af Birthe Thau fra Lone Thau.Afsendt til tip-tipoldebarnet Erik Thau-Knudsen fra Birthe Thau 16.12.2001.
Fuld tekst ses i stamarket for Hansine Petrea Gaarde.


Oprettet: søndag 10. februar 2002
Opdateret: fredag 17. januar 2003
Erik Thau-Knudsens slægtsbog. Vævemesteren
Gå til
startsiden eller det tilgrundsliggende koncept.