Navn Hansine Petrea Thau
Født som Hansine Petrea Gaarde
(der er i kilderne uenighed om fornavnet. Nogle angiver det til Hansine Petrea, andre omvendt rækkefølge Petrea Hansine)
Køn K
Født 3. maj 1846 på gården Refslund, nær Rurup, Slesvig/Danmark
Død 9. april 1899 i Kolding.
Jordfæstet 15. april 1899 på Kolding gamle Kirkegård, Danmark. Ligger ved sin mand. (Gravstedet findes stadigvæk [2001-12-09])
Uddannelse Folkeskole
Beskæftigelse Gårdmandskone, lærerkone
Ægtefælle Martin Hansen Thau, f. 3-10-1837 i Østre Hjerting (syd for Vejen), i Nordslesvig, daværende Tyskland. D. 1916, Ribe, Danmark. Landmand, skolelærer.
Viet 4.10.1867 i Branderup.
Børn
 1. Karen Kirstine Thau (K), f. 22.2.1868 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Boede i 1948 i Ribe. Døde 1964 i Ribe, Danmark.
 2. Peter Hansen Thau (M), f. 19. 3. 1870 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død som 11-årig i 1881 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Barnløs.
 3. Margrethe Thau (K), f. 8.1.1872 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død som niåring 20. 1. 1881 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Barnløs.
 4. Kirstine Martine Thau, f. 4. 5. 1874 på gården Refslund i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død 15. 4. 1942 i Silkeborg, Danmark.
 5. Hans Martinsen Thau, f. 15. 6. 1876 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død som spæd d. 22. 8. 1877 i Rurup, Nordslesvig, daværende Tyskland. Barnløs.
 6. Jens Martinsen Thau (M), 13. juli 1877 i Rurup, Branderup Sogn, Branderup Sogn (syd for Toftlund) i Nordslesvig, daværende Tyskland. Skoleinspektør. D. i Aarhus 1961.
 7. Hans Martinsen Thau (M), født 5. 3. 1880 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Død barnløs vistnok af tuberkulose, 27 år gammel, 6. 7. 1907 i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Cand. jur. Gik for at være familiens lyse hoved.
 8. Peter Gregers Thau, født 6. 7. 1882  i Rurup, Branderup Sogn, Nordslesvig, daværende Tyskland. Uddannet bogbinder. Vagtmester i Horsens Statsfængsel. Bedstefar til Carsten Kipper Thau.
 9. Margrethe Frederikke Thau-Jensen, født som Thau d. 18. 1. 1884 i Aabenraa, daværende Tyskland. Død ca. 1970 Ribe, Danmark. Skolelærerinde.
 10. Martin Hansen Thau (M), f. 28. juli 1887 i Åbenrå i Nordslesvig, daværende Tyskland. D. 8. maj 1979 i Silkeborg. Skolelærer/skoleinspektør i Silkeborg.
Fader Peder Hansen Gaarde, f. 1. 1. 1812 på slægtsgården Refslund i Rurup, Branderup Sogn, Hertugdømmet Slesvig. Død 12.1.1875 i Rurup, Branderup Sogn, Slesvig, daværende Tyskland. Gårdejer.
Moder Karen Kristensen (eller Christensen) Jensdatter, (gift 1. gang: Pauli, gift 2. gang: Gaarde), f. 1793 i Viuf ved Kolding, Danmark.
En anden kilde (Anetavle for Martin Hansen Thau (1887-1979) fra Carsten Friis Fischers arkiv af 4.12.2001) angiver:
Karen Kirstine Christensdatter, født 5.12.1804 i Viuf ved Kolding. Død 22.5.1872 i Refslund.
Forældre viet Viet 15.6.1844 i Branderup.
Søskende

Af moderens tidligere ægteskab med Peder Hansen Pauli:

 1. Maren Pauli
 2. Hans Pauli
 3. Christian Pauli
Bopæle Opvokset i Branderup Sogn, Haderslev Vesteramt. Efter 1864 gårdmandskone i Rurup. 1883 flyttet til Aabenraa (daværende Tyskland). 1888 flyttet til Kolding (Danmark).
Hvad andre siger om Hansine Petrea Thau

Min kære moder

af Kirstine Munck Rømer f. Thau

Hansine Petrea Thau f. Gaarde blev den 3. Maj 1846 født paa den østligste af de to Refslund-Gaarde, som ligger et Par Kilometer vest for Landsbyen Branderup (Stationsby i Sønderjylland).
   Hendes Moder Karen Kristensen fra Landsbyen Viuf ved Kolding, var to Gange gift. Først levede Karen Kristensen i Ægteskab med Gaardejer Peder Hansen Pauli af Refslund; i dette Ægteskab var 3 Børn: Maren, Hans og Christian Pauli. Disse Børn var ukonfirmerede, da Peder Hansen Pauli døde, og hans Enke Karen Pauli f. Kristensen fik som Bestyrer af Gaarden Peder Hansen Gaarde fra Rurup.
   (Sammen med flere ugifte Søskende havde P. H. G. beboet og ejede den Gaard midt i Landsbyen Rurup — Branderup Sogn, Haderslev Vesteramt — som blev min Fødegaard [Kirstine Munck Rømer f. Thau]).
   Med Peder Hansen Gaarde indgik Karen Pauli senere i sit andet Ægteskab, og i dette Ægteskab fødtes min Moder, Hansine Petrea Gaarde.
   Min moder var altsaa Gaardmandsdatter.
   Moder var en Bondepige, der havde lært alt vedrørende en Landhusholdning, og hun havde lært alle de Arbejder, som dengang krævedes af Kvinderne i Hjemmet; Moder forstod at udføre alle disse Arbejder med stor Dygtighed.
   Ulden af Faarene beredtes og blev spundet til Garn, som strikkedes til Strømper og andre Beklædningsgenstande, og det vævedes til Klæde til Tøje. Ligeledes behandledes Hørren, til den kunde spindes og væves til Lærred. Det var Kvinderne i Hjemmet, der udførte al Strikning og Syning, og det var udelukkende Haandarbejde (man havde ikke Symaskine dengang).
   Moder var en Mester i alle disse Kvindearbejder, der krævede megen Dygtighed, Akkuratesse og Udholdenhed. Men ogsaa mere sjældne, fine Haandarbejder havde Moder lært at udføre. Der findes endnu Tønderkniplinger fra Moders Haand og sjældne Filérarbejder; desuden havde Moder udført fine Broderier paa Lærred: et Eksempel paa et stort, smukt Arbejde af den Slags er et bredt Mellemværk — syet med engelsk Broderi — sat ind i min Moders 8 Alen vide Brude-Underskørt.
   Jeg mindes min moder som en fin Skikkelse, der ved Højtider var enkel og smukt klædt. Der var noget fornemt over Moder med den blege Teint og det store, smukt bølgede, kastaniebrune Haar, og saa det stille Væsen, hun havde. Jeg mindes ogsaa, at Moder blev ved at have smukke, hvide Hænder, trods meget Arbejde af alle Slags.
   Moder har vist af naturen været svagelig (Brystet), og i hendes Ægteskabs Tid er der ofte lagt Beslag paa hendes Kræfter over Evne, men hun var i Besiddelse af en uhyre Energi og en inderlig Kærlighed, der med Glæde bar Byrder for andre.
   Moder blev født ind i en gammel Bondekultur, og hun var i Besiddelse af megen Intelligens. Moder ejede denne Hjvertets fine Dannelse, der gav hende en naturlig og sikker Taktfølelse i alle Forhold. - Ja, Moder var et Hjertemenneske og en from Kvinde.
   Moder var et Hjemmets Menneske. Vi Børn, smaa og store, kunde altid finde Moder hjemme; det var saa trygt og godt at vide og Hyggen levede omkring vor Moder. Uforglemmelig er Hyggefølelsen fra Mørkningsstunderne, naar Ildskæret fra Kakkelovnen lyste for os, mens Moder med Lune eller i dyb Alvor fortalte Tildragelser eller gamle Sagn fra Sønderjylland.
   Det var Moder, der bar vort Hjem, hun var Hjemmets gode Aand. Ja, vi Søskende havde en stille, god og kærlig Moder i denne fine Sjæl med det svage Legeme og den stærke Aand, som min Broder, Hans Martinsen Thau skrev til mig, da vor kære Moder var død.
   Moder døde den 9. April 1899 og blev den 15. April jordfæstet paa Kolding gamle Kirkegaard.

Nedskrevet i en slægtsbog ca. 1930 af Kirstine Munck Rømer, født Thau.
Afskrevet i Odder 2001 af Birthe Thau fra Lone Thau. Afsendt til Erik Thau-Knudsen fra Birthe Thau 16.12.2001.
Kildekritik

Ovenstående skrift skal omgås med varsomhed, idet det på visse punkter afviger fra andre oplysninger. Ifølge Anetavle for Martin Hansen Thau (1887-1979) fra Carsten Friis Fischers private arkiv af 4.12.2001 hedder attestanten Petrea Hansine, ikke Hansine Petrea. Munck Rømer navngiver hendes mor Karen Kristensen. Ifølge Carsten Friis Fischers oplysninger hedder moderen Karen Kirstine Christensdatter. Moderens navn stemmer bedre overens med traditionen. Dels patronymikken: hendes fader hed Christen, og hun selv skulle derfor døbes Christensdatter, ikke Kristensen (altså Kristens søn). Dels passer det også med, at attestanten navngiver sin førstefødte datter Karen Kirstine efter barnets mormoder. Familiens anden datter opkaldes efter farmoderen Margrethe. Attestanten er sandsynligvis opkaldt efter sin farmoder Petrea Pedersdatter og farfader Hans Jensen Gaarde.

Erik Thau-Knudsen mandag 11. februar 2002.
Bemærkninger Cato Thau-Jensen Carsten Thau

Hansine Petrea Thau er stammoder til næsten alle nulevende Thau-er. Med hende og hendes mand Martin Hansen Thau starter en æra af urbane skolemestre og pædagoger, hvor Thau-erne ellers førhen havde været bønder med fødderne solidt plantet i jorden nær Rødding, nuværende Nordslesvig. Kendetegnende for Thau-erne finder jeg alvorens tyngde, hang til boglige sysler og ærgerrighed.

Tipoldebarnet Erik Thau-Knudsen.

Hansine Petrea Thau er desuden oldemoder til :

 • Illustratoren Cato Thau-Jensen [t.h.] (interviewet i DR-1-s portrætudsendelse Koplevs Krydsfelt, 15. november 2001). Født 9-2-1966. Mere om hans produktion bl.a. her. Barnebarn af Margrethe Frederikke Thau.
 • Kunsthistorikeren, professoren og filosoffen Carsten Kipper Thau [t. v.] (deltog i DR-1's debatprogram Med og mod strømmen 31. 12. 1999), født 5-7-1947 i Horsens. Barnebarn af Peter Gregers Thau.
TipoldebarnetErik.
Kilder til denne side
 1. Slægtsbog, ark af ca. 1930 forfattet af Kirstine Muck Rømer, Afskrevet i Odder 2001 af Birthe Thau fra Lone Thau. Afsendt til tip-tipoldebarnet Erik Thau-Knudsen fra Birthe Thau 16.12.2001. Fuld tekst ses i stamarket for Hansine Petrea Gaarde.
 2. Anetavle for Martin Hansen Thau, født 28. juli 1887 i Aabenraa. Fremstillet af Carsten Friis Fischer.
Siden oprettet fredag 21. december 2001