Navn Andreas Beiter
Født som Andreas Christensen Beiter
Køn M
Født den 30. august 1851 i Skærbæk, Nordslesvig, under Danmarks konge.
Død 27. september 1935 i Ringkøbing, Danmark.
Uddannelse Bogbinder, fotograf
Seneste beskæftigelse fotograf, boghandler, oversætter, forfatter i Ringkøbing, Ringkøbing Amt, Danmark.
Ægtefælle/kæreste Else Kirstine Beiter, f. Nielsen, 18xx-19xx (død efter 1938).
    Viet 17. juni 1880
Fader slagter Johannes Beiter, vistnok født i 1830-erne i München, Bayern. Død 1909 i Skjern, Danmark.
Moder Christiane Beiter, f. Schmidt.
Søskende
  1. Christian Ingvardt Beiter, født 22. maj 1881, Skjern, Danmark. Død efter 1938. Slagter.
Bopæle Skjærbæk 1851-1857. Tarm 1857-1884. Ringkjøbing 1884-1935. 
Hvad andre siger om Andreas Beiter

Illustration fra dokumentarfilmen Kære Christiane (Danmark, 2003. Af Lone Thau). Det afbilder Andreas Beiter (t.h) , en datter af Andreas (mf) og svigersønnen Jens Thau (t.v.) .

Beiter, Andreas, Fotograf, var født i Skærbæk, Sønderjylland, den 30. Aug. 1851. Forældre: Slagter Johannes Beiter og Christiane, født Schmidt. Kom i 6 Aars Alderen til Tarm, hvor han begyndte Virksomhed som Fotograf og Bogbinder og var Redaktør af »Tarm Avis«, et Aftryksblad, der en kortere Tid udsendtes fra en Naboby. Flyttede 1884 til Ringkøbing, hvor han i mange Aar boede i Nygade *, nær Banegaarden. — Beiter elskede Poesien og skrev selv i mange Aar en stor Mængde Fortællinger og Digte, navnlig i »Husvennen« og »Folkets Almanak«. I Bogform udkom »En Vesterhavssaga«, »Land og By« samt en Samling »Vers og Prosa«, gennemgaaende nette Ting, men uden stærkere personligt eller originalt Præg. Sagen var vel, at Beiter ikke havde tilstrækkelig Selvtillid og Mod til at se paa Tingene med sine egne øjne og derfor digtede »efter de bedste Mønstre«. I 1900 blev Beiter igen Redaktør, nemlig af »Ringkøbing Avis« (efter A. Rasmussen, se denne). Denne lille Redaktionsvirksomhed bestred han i en Aarrække og opnaaede i den Tid et lille Journalist-Stipendium. Efterhaanden blev Beiter stærkt tunghør, hvad der bevirkede, at det blev vanskeligt for ham at samtale med Folk, og forøgede det Præg af Verdensfjærnhed, han altid i nogen Grad havde haft. Paa sine gamle Dage oversatte Beiter en Del Bøger fra Tysk; nogle af dem, især nogle Romaner af Gustav Frenssen, fik betydelig Udbredelse, og hans Oversættervirksomhed har antagelig indbragt ham om en ikke meget saa dog altid mere end hans eget Forfatterskab.
    Beiter blev medlem 13. Maj 1901. Død 27. September 1935. En brav Mand. Altid villig, hvis Haandværkerforeningen ved en festlig Lejlighed ønskede, at han skulde skrive en Sang!
    Beiter blev 17. Juni 1880 gift med Else Kirstine f. Nielsen (Datter af Gartner Ole Chr. Nielsen og Anne Marie f. Thomsen), der overlever ham og nu har Bolig i Haandværkerstiftelsen.

Fra: Erlang, F. K. 1935. Ringkjøbing Haandværkerforening 1861 · 24. Februar · 1936 ; En Bog om Foreningen og dens Medlemmer udgivet til Foreningens 75 Aars Stiftelsesdag af Foreningens Bestyrelse ved F. K. Erlang. Ringkøbing: Ringkjøbing Haandværkerforening · A. Rasmussens Bogtrykkeri. siderne 109-110
Tekstprøve [venter]
Produktion

Bøger (tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek):

  • Frenssen, Gustav: Lütte Witt : En Fortælling / Overs. fra Tysk af Andreas Beiter. København, 1932. (276 s.)
  • Emmerich, Ferdinand: I Urskovens Dyb : Eneboeren fra Guayana og hans underfulde Livsskæbne / Overs. af Andreas Beiter, København, 1925. (205 s.) : ill.
  • Beiter, Andreas: Land og By : Historier. - Aarhus & København, (1910). (142 s.)
  • Beiter, Andreas: Fræ en Bojl. Vestjysk Moel. Aarhus, 1909. (35 s.). Albert Bayers jydske Bibliothek
  • Beiter, Andreas: En Vesterhavssaga og andre Fortællinger. - Aarhus, 1904. (198 s.)
  • Beiter, Andreas: Vers og Prosa. - Odense, 1884. (151 s.)

    Andet:

  • Beiter, Andreas: Til Erindring om Ringkjøbing og Omegn. 1883-1888. Ringkjøbing, 1888.  [En prospektsamling på 16 fotografier. Tilgængelig på Ringkøbing Lokalarkiv, arkivnr. P. 54-5, under Ringkøbing Bibliotek]
Kilder
Denne side oprettet onsdag den 16. januar 2002

Jens Thau Andreas Beiter 1851-1935