Attest: Bifagseksamen i bulgarsk (1985-08-26)

Nedenfor er en kopi af mit eksamensark for bifag i bulgarsk ved Københavns Universitet. Jeg bestod sidste eksamen i juni 1985, men dokumentet blev først udstedt 26. august 1985. Gennemsnittet af de numerale karakterer er 9,38 på 13-skalaen.

Erik Thau-Knudsen

Side 1

Side 1: Bifagseksamen under Det humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, undertegnet af dekan Michael Chestnutt 26. august 1985

Side 2

Side 2: Erik Thau-Knudsen har opnået de på vedlagt udskrift af fakultetets edb-register angivne resultater. Undertegnet af fuldmægtig Svend Herting 26. august 1985

Karakterark (indstik)

Karakterark (indstik): Eksamen er bestået juni 1985

Side 3

Side 3: Uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 309 af 14. juni 1972 om de humanistiske eksaminer

Side 4

Side 4: Forkortelsesliste