Cand. phil.-overbygningsuddannelse i balkanistik

Nedenfor er en kopi af mit eksamensark for cand. phil.-overbygningsuddannelsen i balkanistik ved Københavns Universitet. Jeg fik min sidste karakter tildelt den 4. oktober 1989, men eksamenspapiret modtog jeg i april 1990. Gennemsnittet af numerale karakterer er 10,3 på 13-skalaen.

Side 1

Ark 1: forside : Cand.phil.-overbygningsuddannelse under Det humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet

Side 2

Udskrift af karaktererne for de enkelte eksamina

Side 3

Ark 3: Uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 223 af 15. maj 1985 om humanistiske kandidatuddannelser m.v.