Hans Jacob Rostgaard, 1685-1756

Orlogsskibet Fyen. Malet af Paul Sinding. Billedet ejes i dag (2013) af Bruun-Rasmussen. Mere: http://skeel.info/showmedia.php?mediaID=6099
Orlogsskibet Fyen. Malet af Paul Sinding. Billedet ejes i dag (2013) af Bruun-Rasmussen. Mere: http://skeel.info/showmedia.php?mediaID=6099
Anne Hvides gård i Svendborg (opf. ca 1560). Fra fynhistorie.dk
Anne Hvides gård i Svendborg (opf. ca 1560). Fra fynhistorie.dk
Avertissement i Kiøbenhavnske Post-Tidende, Fredagen, den 30. Julii 1756
Avertissement i Kiøbenhavnske Post-Tidende, Fredagen, den 30. Julii 1756
Navn Hans Jacob Rostgaard
Født som Hans Jacob Rostgaard
Køn m
Født 1685,
Død 2. juni 1756 , i Anne Hvides gård, Frue Stræde 3, Svendborg
Uddannelse Søofficer: sekondløjtnant i marinen fra 1708
Seneste beskæftigelse Viceadmiral
Udmærkelser Forfremmet til viceadmiral 1746
Ægtefælle / Kæreste (ingen)
Børn
  1. (ingen)
Fader Jacob Rostgaard, søn af Hans af Krogerup og fætter til Jens (som i øvrigt bliver frikendt ved Højesteret for drab på en underofficer
Moder NN
Søskende (ingen)
Hvad andre siger om Hans Jacob Rostgaard

Få år efter stod viceadmiral Jacob Rostgaard (1685-1756) som ejer af huset. Han deltog sammen med Tordenskjold i Store Nordiske Krig og var i 1717 chef for orlogsskibet Fyen. Han deltog i angrebene på Elfsborg, Gøteborg og Marstrand. Jacob Rostgaard døde i Anne Hvides gård den 2. juni 1756 (...)

(Historien om Anne Hvides Gård

(set 2012-05-10)

Høyædle og Velbaarne Hr. vice Admiral Rostgaard, er den 2 Junii ndeværende aar ved Døden afgaaed i Svendborg, og som den sal. Herre, med Kongl. allernaadigst tilladelse, har Testamentered mig ald hans efterladenskab, saa averteres herved dette dødsfald, med begiering, at i fald nogen mod ald formodning skulde have noget hos den sal. Herre at fordre, de da ville i seeneste inden aar og dag melde sig hos mig Carl Hansen Lange i Svendborg med deres prætention.

Ovenstående er fra Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, Fredagen, den 30 Julii 1756, No. 61, side 7, under rubrikken Extraordinaires Avertissements

Hans Jacob Rostgaards egne ord

Eftersom ieg nu udi mit Levnets Live og Helbreds dage skienker og goedvilligen giver alt mitt Efterladenskab og Boehavende, bestaaende af Meubler Effecter, ulden og Linnet, Gang- og Sengeklæder, Sølv, Kaaber og Tind og alt hvad udi mit Huus og Huusholdning kand findes, under hvad Navn det haves kand til meerbemelte min Kammer-tiener Carl Hansen Lange som en Belønning, saavel for denne mig tilsidst beviiste Tieneste som og for hans øvrige ærlige flittige troe og gode lange Tieneste paa 21ve Aar hand haver været udi mit Brød og tieniste baade til Lands og Vands;

(Fra hans testamente fra 1755)
Kilder til denne side
Siden oprettet 2012-05-10
Sidste ændring 2016-05-19

Antal besøg seneste 24 timer:
Antal brugere on-line:

Bookmark and Share