Mads Outzen Rostgaard, 1620-1689

Arrild Kirke (Arrild Sogn - Hviding Herred - Tønder Amt), i romansk og sengotisk til, fra omkring 1350. I denne kirkes sogn blev attestanten født.  Foto: Ejvind A. Christensen. Fra http://www.genealogy.dk/kirkeimg/store/1013.jpg, med tilladelse fra billeddatabasen Kirker i Danmark (http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/index.asp).
Arrild Kirke (Arrild Sogn - Hviding Herred - Tønder Amt), i romansk og sengotisk til, fra omkring 1350. I denne kirkes sogn blev attestanten født. Foto: Ejvind A. Christensen. Fra http://www.genealogy.dk/kirkeimg/store/1013.jpg, med tilladelse fra billeddatabasen Kirker i Danmark (http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/index.asp).
Navn Mads Outzen Rostgaard
Født som Mads Outzen Rostgaard
Om navngivningen Mads er vel opkaldt efter sin farbroder Mads Owesen, som var herredsfoged i Roost og døde i ca. 1600
Køn m
Født 1620, Roostgaard, Roost, Arrild (7,8 km nordvest for Branderup), Hertugdømmet Slesvig (nu dansk, i postdistrikt 6520)
Død 1689 , i Roost, Arrild (7,8 km nordvest for Branderup), Hertugdømmet Slesvig (nu dansk, i postdistrikt 6520)
Seneste beskæftigelse ejer af Roostgaard
Ægtefælle / Kæreste Merret Jensdatter (K), ca. 1625-1708
Børn
  1. Jens Madsen Rostgaard (M). * 1650 Roost, ”  1715 København. Rådmand, forfatter
  2. Anna/Anne Madsdatter Rostgaard (K). Født 1662 i Roost. Død 1725 i Roost
  3. Peder Madsen Rostgaard (M). * 16xx Roost
Fader Ode Madsen Rostgaard (M) (1580-1659), ejer af Rostgaard
Moder Kirsten Bennich / Kirsten Bennike (K), *1583, ”  1655
Søskende
  1. Hans Rostgaard (1625-1684) af Krogerup, ridefoged og amtsforvalter
Kildekritik

Mads nedstammer ifølge mine kilder fra Gorm den Gamle.

Erik Thau-Knudsen, mandag den 22. november 2004
Kilder til denne side
  • Carl Langholz (1989) Anetavler for berømte danskere ”” Digtere og forfattere, Lyngby: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989. 548 sider. Side 393 (afskrift)
  • Anetavle for tipoldebarnet Ingeborg Pedersdatter Enemark, født 4.1. 1757 i Roost. Fremstillet af Carsten Friis Fischer.
  • Christian Villads Christensen (1905): Jens Rostgaard, 1650-1715, i Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup / 346, URL http://runeberg.org/dbl/14/0348.html (set 2011-11-20)
  • Slægten tilbage til Gorm den Gamle, som Heine Thau gav Erik Thau-Knudsen i august 2004.
  • Ellinor Rostgaard Mehtola og hendes mor Cecilie Rostgaard Evald i e-mail-korrespondance af august 2010
Siden oprettet 2004-11-22
Sidste ændring 2016-03-28

Antal besøg seneste 24 timer:
Antal brugere on-line:

Bookmark and Share