Simon Christian Simonsen, 1904-1994

Navn Simon Christian Simonsen
Født som Simon Christian Simonsen
Køn m
Født 29. december 1904, Ørum Sogn, Ørum, Vendsyssel, Danmark
Død 9. maj 1994 , i Ørum Sogn, Ørum, Vendsyssel, Danmark
Uddannelse Ukendt
Seneste beskæftigelse Sognerådsformand, gårdejer (1927-1972) i Ørum, Danmark
Ægtefælle / Kæreste Edith Valborg Nørgaard Christensen, gift Simonsen (♀), *1906-06-17 i Hallund, Hallund sogn. ” 1991-06-09 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
Viet Viet 26.04.1929 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
Børn
  1. Gudrun Risager (f. Simonsen) (♀), *1929-11-06 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
  2. Hanne Damsgård Thomsen (f. Simonsen) (♀), *1931-01-30 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
  3. Margit Moltsen (f. Simonsen) (♀), *1932-09-04 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
  4. Thomas Simonsen (♂), *1941-04-04 i Ørum (Vendsyssel), Danmark. ” 1991-08-17 i Danmark.
  5. Irma Simonsen (♀), *1938-09-10 i Ørum (Vendsyssel), Danmark. ” 1942-06-06 i Danmark
  6. Birthe Jørgensen (f. Simonsen) (♀), *1946-01-19 i Ørum (Vendsyssel), Danmark
Fader Gårdejer Thomas Simonsen (♂), *1855-06-12 i Ørum (Vendsyssel), Danmark, ” 1927 i Jylland, Danmark
Moder Johanne Marie Simonsen, f. som Pedersen (♀), *1868-03-31 i Løth, Jerslev Sogn, Danmark. ” 1925-06-03 i Jylland, Danmark
Søskende
  1. Mange!
Hvad andre siger om Simon Christian Simonsen

Vendsysselske slægtsgårde

Barkholt i ØrumMin far, Thomas Simonsen, der var født den 30. juni 1855, var ca. 1 år gammel, da hans forældre, Simon Chr. Jensen, født den 1. januar 1815 i Thorup Sogn, Dronninglund, og Kirsten Marie Andersen, født den 2. februar 1820 i St. Landvad i Hellevad Sogn, købte gården Barkholt på Bjørnbækvej 78 i ørum, fortæller den 84-årige fhv. sognerådsformand Simon Chr. Simonsen, Trøgdrupvej 16 i Ørum.
Der hørte dengang en del masse hede til, som blev solgt fra, og som nu er gode, veldrevne gårde. Barkholt lå oprindelig et par hundrede meter fra den nuværende beliggenhed, har Simon Chr. Simonsens far fortalt ham.
Thomas Simonsen overtog gården efter sin far i ca. 1885. I 1897 blev han gift med Johanne Marie Pedersen, født den 31. marts 1868 i Løth i Jerslev Sogn, død den 30 juni 1925.
Thomas Simonsen døde i 1927, hvorefter Simon Chr. Simonsen overtog gården med 14 køer samt ungkvæg og 2 gamle sorte heste, som faderen var blevet budt 10.000 kr. for.
Forinden var der foretaget forbedringer på gården: Thomas Simonsen havde købt 12 tdr. land til i 1916, så der nu i alt var 47 tdr. land, og i 1914 blev stuehuset ombygget, så det fremstod stærkt og godt.
Også i Simon Chr. Simonsens tid skete der ændringer. Kostalden blev i 1928 ført igennem laden, så der blev plads til 18 køer. I 1964 blev laden ombygget, og i 1965 blev der bygget nyt svinehus og lagt nyt tag på overalt.
Den 1. juli 1972 overtog Simon Chr. Simonsens søn, Thomas Simonsen, gården, nu med 24 køer, 2 traktorer, mejetærsker og tilhørende maskiner.
Gården brændte den 4. september 1972, samme dag som håndværkerne var blevet færdige med lade og overbygning på kostalden. Herefter blev der bygget ny svinestald til 20 søer og 150 fedesvin.
I 1985 blev der foretaget mageskifte ved jordfordeling, så der blev tillagt 6 tdr. land, hvorefter der var i alt 60 tdr. land. I 1988 blev der bygget nyt stuehus.
Den 17. august i år døde Thomas Simonsen pludselig, men forinden havde han købt 9 tdr. land, som overtages den 1. november.
Barkholt drives foreløbig videre med en husbondafløser og en karl. Thomas Simonsen var ugift, men Simon Chr. Simonsen håber, at der kan findes ud af noget, så gården kan blive i slægtens eje.

Vendsysselske Tidende, efteråret1991.
Kilder til denne side
  1. Margit Moltsen
  2. Vendsysselske Tidende, efteråret 1991
Siden oprettedes 2001-12-04
Sidste ændring 2016-03-25

Antal besøg seneste 24 timer:

Antal brugere on-line: