Andreas Beiter, 1851-1935

Illustration fra dokumentarfilmen Kære Christiane (Danmark, 2003. Af Lone Thau). Det afbilder Andreas Beiter (t.h) , en datter af Andreas (mf) og svigersønnen Jens Thau (t.v.)
Illustration fra dokumentarfilmen Kære Christiane (Danmark, 2003. Af Lone Thau). Det afbilder Andreas Beiter (t.h) , en datter af Andreas (mf) og svigersønnen Jens Thau (t.v.)
Bredgade i Ringkjøbing, Danmark. Nu omdøbt til Algade. Gaden til venstre er Mellemgade. Bygningen, hvis facade ses længst nede ad Bredgade, er det nuværende Ringkøbing Museum. Billedet indgår i alle værker om det ældre Ringkøbing.
Bredgade i Ringkjøbing, Danmark. Nu omdøbt til Algade. Gaden til venstre er Mellemgade. Bygningen, hvis facade ses længst nede ad Bredgade, er det nuværende Ringkøbing Museum. Billedet indgår i alle værker om det ældre Ringkøbing.
Navn Andreas Beiter
Født som Andreas Christensen Beiter
Køn m
Født den 30. august 1851, Skærbæk, Nordslesvig, under Danmarks konge
Død 27. september 1935 , i Ringkøbing (Danmark)
Uddannelse Bogbinder, fotograf
Seneste beskæftigelse fotograf, boghandler, oversætter (tysk-dansk), forfatter i Ringkøbing, Ringkøbing Amt, Danmark.
Ægtefælle / Kæreste Else Kirstine Beiter, f. Nielsen, 18xx-19xx (død efter 1938)
Viet 17. juni 1880
Børn
 1. Christiane Marie Thau (K), f. som Christiane Marie Beiter 1881 i Tarm, Ringkøbing Amt, Danmark. Død i Aarhus, 1976
 2. en datter
 3. flere børn
Fader slagter Johannes Beiter, vistnok født i 1830-erne i München, Bayern. Død 1909 i Skjern, Danmark
Moder Christiane Beiter, f. Schmidt
Søskende
 1. Christian Ingvardt Beiter, født 22. maj 1881, Skjern, Danmark. Død efter 1938. Slagter
Hvad andre siger om Andreas Beiter

Beiter, Andreas, Fotograf, var født i Skærbæk, Sønderjylland, den 30. Aug. 1851. Forældre: Slagter Johannes Beiter og Christiane, født Schmidt. Kom i 6 Aars Alderen til Tarm, hvor han begyndte Virksomhed som Fotograf og Bogbinder og var Redaktør af »Tarm Avis«, et Aftryksblad, der en kortere Tid udsendtes fra en Naboby. Flyttede 1884 til Ringkøbing, hvor han i mange Aar boede i Nygade *, nær Banegaarden. ”” Beiter elskede Poesien og skrev selv i mange Aar en stor Mængde Fortællinger og Digte, navnlig i »Husvennen« og »Folkets Almanak«. I Bogform udkom »En Vesterhavssaga«, »Land og By« samt en Samling »Vers og Prosa«, gennemgaaende nette Ting, men uden stærkere personligt eller originalt Præg. Sagen var vel, at Beiter ikke havde tilstrækkelig Selvtillid og Mod til at se paa Tingene med sine egne øjne og derfor digtede »efter de bedste Mønstre«. I 1900 blev Beiter igen Redaktør, nemlig af »Ringkøbing Avis« (efter A. Rasmussen, se denne). Denne lille Redaktionsvirksomhed bestred han i en Aarrække og opnaaede i den Tid et lille Journalist-Stipendium. Efterhaanden blev Beiter stærkt tunghør, hvad der bevirkede, at det blev vanskeligt for ham at samtale med Folk, og forøgede det Præg af Verdensfjærnhed, han altid i nogen Grad havde haft. Paa sine gamle Dage oversatte Beiter en Del Bøger fra Tysk; nogle af dem, især nogle Romaner af Gustav Frenssen, fik betydelig Udbredelse, og hans Oversættervirksomhed har antagelig indbragt ham om en ikke meget saa dog altid mere end hans eget Forfatterskab.
Beiter blev medlem 13. Maj 1901. Død 27. September 1935. En brav Mand. Altid villig, hvis Haandværkerforeningen ved en festlig Lejlighed ønskede, at han skulde skrive en Sang!
Beiter blev 17. Juni 1880 gift med Else Kirstine f. Nielsen (Datter af Gartner Ole Chr. Nielsen og Anne Marie f. Thomsen), der overlever ham og nu har Bolig i Haandværkerstiftelsen.

Fra: Erlang, F. K. 1935. Ringkjøbing Haandværkerforening 1861 · 24. Februar · 1936 ; En Bog om Foreningen og dens Medlemmer udgivet til Foreningens 75 Aars Stiftelsesdag af Foreningens Bestyrelse ved F. K. Erlang. Ringkøbing: Ringkjøbing Haandværkerforening · A. Rasmussens Bogtrykkeri. siderne 109-110

Var døv, da han kom i 50'erne. Det gjorde social interaktion besværlig, fordi han mistænkte samtalepartnere for at tale bag om hans ryg

Birthe Thau, 2014-12-25

Produktioner

Bøger (tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek):

 • Frenssen, Gustav: Lütte Witt : En Fortælling / Overs. fra Tysk af Andreas Beiter. København, 1932. (276 s.)
 • Emmerich, Ferdinand: I Urskovens Dyb : Eneboeren fra Guayana og hans underfulde Livsskæbne / Overs. af Andreas Beiter, København, 1925. (205 s.) : ill.
 • Beiter, Andreas: Land og By : Historier. - Aarhus & København, (1910). (142 s.)
 • Beiter, Andreas: Fræ en Bojl. Vestjysk Moel. Aarhus, 1909. (35 s.). Albert Bayers jydske Bibliothek
 • Beiter, Andreas: En Vesterhavssaga og andre Fortællinger. - Aarhus, 1904. (198 s.)
 • Beiter, Andreas: Vers og Prosa. - Odense, 1884. (151 s.)

Andet:

 • Beiter, Andreas: Til Erindring om Ringkjøbing og Omegn. 1883-1888. Ringkjøbing, 1888. [En prospektsamling på 16 fotografier. Tilgængelig på Ringkøbing Lokalarkiv, arkivnr. P. 54-5, under Ringkøbing Bibliotek]
Andreas Beiters egne ord [venter]
Kilder til denne side
Siden oprettedes 2002-01-16
Sidste ændring 2015-09-05

Antal besøg seneste 24 timer:

Antal brugere on-line: