Peder Hansen Gaarde, 1812-1875

Branderup Kirke (Branderup Sogn - Nørre Rangstrup Herred - Haderslev Amt), i hvis sogn attestanten levede hele sit liv. Foto: Kai E. Møller. Taget i 2001. Fra http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/view_stor.asp?KirkeID=199, med tilladelse fra billeddatabasen Kirker i Danmark (http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/index.asp).
Branderup Kirke (Branderup Sogn - Nørre Rangstrup Herred - Haderslev Amt), i hvis sogn attestanten levede hele sit liv. Foto: Kai E. Møller. Taget i 2001. Fra http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/view_stor.asp?KirkeID=199, med tilladelse fra billeddatabasen Kirker i Danmark (http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/index.asp).
Navn Peder Hansen Gaarde
Født som Peder Hansen Gaarde
Køn m
Født 1. 1. 1812, slægtsgården i Refslund et par kilometer fra Rurup, Branderup Sogn, nuværende Danmark
Død 12.1. 1875 , i Rurup, Branderup Sogn, Slesvig, daværende Tyskland
Seneste beskæftigelse Gårdejer
Ægtefælle / Kæreste Karen Kristensen (eller Christensen) Jensdatter, (gift 1. gang: Pauli, gift 2. gang: Gaarde), f. 1793 i Viuf ved Kolding, Danmark.
En anden kilde (Anetavle for Martin Hansen Thau (1887-1979) fra Carsten Friis Fischers arkiv af 4.12.2001) angiver
Viet 15.6. 1844 i Branderup, Slesvig
Børn
  1. Hansine Petrea Gaarde (der er i kilderne uenighed om fornavnet. En angiver det til Hansine Petrea, en anden omvendt rækkefølge Petrea Hansine), K, f. 3. maj 1846 på gården Refslund, nær Rurup, Slesvig/Danmark. Død 9. april 1899 i Kolding, Danmark
  2. (måske flere)
Fader Hans Jensen Gaarde. Født 3.12.1780 i Rurup. Død 16.9.1862 i Branderup, Slesvig. Gårdejer
Moder Petrea Pedersdatter, født 31. 8. 1786 i Arrild (7,8 km nordvest for Branderup). Død 10.12.1863 i Branderup, Slesvig. Gårdejerkone
Søskende
  1. (ingen kendte)
Hvad andre siger om Peder Hansen Gaarde

Hansine Petrea Thau f. Gaarde blev den 3. Maj 1846 født paa den østligste af de to Refslund-Gaarde, som ligger et Par Kilometer vest for Landsbyen Branderup (Stationsby i Sønderjylland).

Hendes Moder Karen Kristensen fra Landsbyen Viuf ved Kolding, var to Gange gift. Først levede Karen Kristensen i Ægteskab med Gaardejer Peder Hansen Pauli af Refslund; i dette Ægteskab var 3 Børn: Maren, Hans og Christian Pauli. Disse Børn var ukonfirmerede, da Peder Hansen Pauli døde, og hans Enke Karen Pauli f. Kristensen fik som Bestyrer af Gaarden Peder Hansen Gaarde fra Rurup.

(Sammen med flere ugifte Søskende havde P. H. G. beboet og ejede den Gaard midt i Landsbyen Rurup § Branderup Sogn, Haderslev Vesteramt § som blev min Fødegaard [Kirstine Munck Rømer f. Thau]).

Med Peder Hansen Gaarde indgik Karen Pauli senere i sit andet Ægteskab, og i dette Ægteskab fødtes min Moder, Hansine Petrea Gaarde.

Slægtsbog ca. 1930 af Kirstine Munck Rømer, født Thau. Barnebarn af Karen Kristine.

Kilder til denne side
  1. Slægtsbog, ark af ca. 1930 forfattet af Kirstine Muck Rømer, Afskrevet i Odder 2001 af Birthe Thau fra Lone Thau. Afsendt til tip-tipoldebarnet Erik Thau-Knudsen fra Birthe Thau 16.12.2001. Fuld tekst ses i stamarket for Hansine Petrea Gaarde.
  2. Anetavle for Martin Hansen Thau, født 28. juli 1887 i Aabenraa. Fremstillet af Carsten Friis Fischer.
Siden oprettedes 2002-02-10
Sidste ændring 2016-11-08

Antal besøg seneste 24 timer:

Antal brugere on-line: